składowko podziemne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Podziemne Składowisko

Co to jest składowisko podziemne
górotwór, w tym podziemne
wyrobisko górnicze, gdzie odpady są unieszkodliwiane poprzez ich składowanie, z
wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych;

Czym jest składowisko podziemne znaczenie w Słownik prawo S .