drenaż mózgów” co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Mózgów Drenaż

Co to znaczy: 1. obiekt polityki imigracyjnej, gdzie przede wszystkim przyznaje się prawo pobytu i obywatelstwo osobom o wyższym wykształceniu i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach. W najwyższym stopniu ofensywnie d.m. prowadzony był i jest poprzez Stany Zjednoczone. Przeważnie dzieje się to kosztem państw biedniejszych, bo kształcą one ekspertów u siebie, bądź ponoszą wydatki ich kształcenia za granicą, a w dalszym ciągu tracą tych ekspertów, bo państwa ponieważ-gate oferują im wiele korzystniejsze warunki zatrudnienia. 2. → emigracja wykształconej ludności, ekspertów o wysokich kwalifikacjach, którzy na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć jedynie poza miejscem swego pochodzenia. Prowadzi to do niekorzystnych zmian w → strukturze wykształcenia ludności państwie, gdzie uzyskali oni wykształcenie (na przykład Polska). 3. werbunek ustalonych ekspertów poprzez oferowanie miejsc pracy dla obcokrajowców (na przykład poszukiwanie informatyków w Niemczech, personelu medycznego w państwach skandynawskich). Prowadzona nie tylko poprzez kraj, lecz również poprzez spore firmy i → koncerny ponadnarodowe, polityka polegająca na aktywnym wyszukiwaniu i preferowaniu przy zatrudnieniu osób szczególnie uzdolnionych, wykształconych, ekspertów z różnych dziedzin

Czym jest „Drenaż Mózgów” znaczenie w Słownik geografia D .