korytarz ekologiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ekologiczny Korytarz

Co to jest korytarz ekologiczny
struktura przestrzenna o wydłużonym kształcie
(ścieżka), umożliwiająca migracje zwierząt na tereny podobnych środowisk, na przykład
doliny rzeczne, rzeki łącząca jeziora albo sztuczne przejścia nad i pod ciągami komunikacyjnymi. To są
przeważnie preferowane drogi
przemieszczania się zwierząt

Czym jest korytarz ekologiczny znaczenie w Słownik prawo K .