zasada równej wartości płacy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zasada równej wartości płacy

Definicja z ang. The principle of equal value pay, z niem. Der Grundsatz des gleichen Entgelts Wert.

Co to znaczy: To jest zasada, która głosi, Iż za taką samą pracę należy się takie samo płaca, bezwzględnie na wiek czy płeć. Za tą samą pracę, na takim samym stanowisku pracownik X ma prawo domagać się wynagrodzenia takiego, jakie uzyskuje pracownik Y. Jeśli robota jest równie trudna, wymaga takiego samego wysiłku i Zdolności, tych samych kompetencji a pracownicy mają taki sam zakres decyzji – powinni dostać równe płaca. Zasada ta znajduje zapis w Konstytucji RP (atr. 33, par. 2), Dyrektywie Porady Wspólnot Europejskich 75/117/EWG, kodeksie pracy art.18, par. 3, 18.3a – 18.3d

Czym jest Zasada równej wartości płacy znaczenie w Słownik pracy Z .