wynagrodzenia progresja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Progresja Wynagrodzenia

Definicja z ang. Progression of remuneration, z niem. Progression der Vergütung.

Co to znaczy: Odnosi się do estymacji czynników na podstawie, których poziom wynagrodzenia będzie wzrastał w przyszłych okresach czasu. Do czynników tych zalicza się inflację, produktywność, osiągnięcia i staż pracy

Czym jest Wynagrodzenia progresja znaczenie w Słownik pracy W .