wrzos co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wrzos

Definicja z ang. HEATHER, z niem. WRZOS.

Co to znaczy: WRZOS: Sposób wartościowania stanowisk pracy. Przydzielona dla tych organizacji, które ukierunkowane są bardziej na role organizacyjne niż zakresy czynności. Sposób ta wartościuje cztery ekipy stanowisk, a nie pojedyncze stanowiska. Jej najważniejszym elementem są matryce kompetencji. Zakwalifikowanie kierowników i pracowników do odpowiednich rodzin stanowisk na podstawie szeroko rozumianych kompetencji jest tożsame z przyporządkowaniem ich do odpowiednich kategorii zaszeregowania. Liczba tych kategorii jest kwestią otwartą, zależną od preferencji organizacji.
Z sposobem WRZOS zharmonizowany jest standardowy mechanizm ocen okresowych pracowników, który wspiera mechanizm wynagradzania. Mechanizm ten może być także dostosowywany do specyfiki danej organizacji. Sposób pozwala na szybkie wdrażanie

Czym jest Wrzos znaczenie w Słownik pracy W .