układy zbiorowe pracy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracy Zbiorowe Układy

Definicja z ang. Collective agreements, z niem. Tarifverträge.

Co to znaczy: Nieobowiązkowe porozumienie, zawarte w formie pisemnej, między pracodawcą a pracownikami (stronami relacji pracy) określające szczegółowe warunki zatrudnienia. Układy zbiorowe podzielone są ze względu na zasięg ich oddziaływania na:
• ponadzakładowe,
• zakładowe.
Oba rodzaje układów stanowią część prawa pracy z tą różnicą, Iż zawarte w zakładowym układzie zbiorowym warunki pracy nie mogą stać w sprzeczności z normami wynikającymi z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Czym jest Układy zbiorowe pracy znaczenie w Słownik pracy U .