termin wypłaty wynagrodzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenia Wypłaty Termin

Definicja z ang. Deadline for payment of wages, z niem. Frist für die Zahlung der Löhne.

Co to znaczy: Jest on przewidziany prawnie w stałym i z góry określonym dniu. W przypadku, gdy pracownik wyraził zgodę na przelewanie jego wynagrodzenia na konto bankowe, środki finansowe muszą być dostępne w dniu przewidzianym terminem płatności. Szczegółowe sprawy związanie z terminem wypłaty może precyzować regulamin wynagrodzeń albo inne źródła prawa pracy z uwzględnieniem zasady, Iż akty prawne niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu

Czym jest Termin wypłaty wynagrodzenia znaczenie w Słownik pracy T .