teoria wypierania motywacji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Motywacji Wypierania Teoria

Definicja z ang. Motivation crowding theory, z niem. Motivation verdrängen Theorie.

Co to znaczy: Sugeruje ona, Iż zewnętrzne impulsy (jak na przykład nagrody lub kary pieniężne) mogą osłabiać (i w innych okolicznościach wzmacniać) motywację wewnętrzną pracownika. Motywacja wewnętrzna to behawioralna siła napędowa pochodząca od osoby (jej wewnętrznych uczuć, ocen moralnych), z kolei motywacja zewnętrzna reprezentuje impulsy pochodzące z zewnątrz (na przykład uznanie, płacę, kary). Zewnętrzne interwencje, takie jak monitorowanie, nadzór, nagrody i kary, uważane są za Impulsy mające znaczny i systematyczny wpływ na preferencje (a więc motywację wewnętrzną). W szczególności, uznanie i nagrody pieniężne (motywacja zewnętrzna) może zmniejszyć osiągnięcia pracowników (to jest Tak zwany ukryty wydatek nagradzania). S. B. Frey w latach 80-tych zaadaptował teorię wypierania motywacji do ekonomii i jako pierwszy rozważał możliwe skutki ustalania płac i regulacji w odniesieniu do innych czynników

Czym jest Teoria wypierania motywacji znaczenie w Słownik pracy T .