teoria oczekiwań vrooma co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Vrooma Oczekiwań Teoria

Definicja z ang. Theory Vroom expectations, z niem. Theory Vroom Erwartungen.

Co to znaczy: TEORIA OCZEKIWAŃ VROOMA: Teoria motywacji zapoczątkowana poprzez Victora Vrooma. Zakłada, Iż motywacja, efektywność i zadowolenie zależą w pierwszej kolejności od:
• oczekiwań pracownika związanych z proponowanym poziomem wydajności,
• oceny poprzez niego wysiłku potrzebnego do osiągnięcia tego poziomu,
• wartości oczekiwanych nagród.
W teorii oczekiwań przez motywację do pracy rozumie się funkcję pożądanych rezultatów działania i oczekiwania, Iż rezultaty te zostaną poprzez jednostkę osiągnięte, nie mniej jednak motywacja odnosi się do określonego poziomu intensywności. Motywacja jest funkcją subiektywnej wartości każdego poziomu wykonania i subiektywnego przekonania, Iż dany poziom intensywności będzie prowadził do tego poziomu wykonania

Czym jest Teoria oczekiwań vrooma znaczenie w Słownik pracy T .