świadczenia pieniężne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

Definicja z ang. Cash benefits from social insurance, z niem. Geldleistungen von Sozialversicherungs.

Co to znaczy: Obligatoryjne świadczenia przewidziane prawem obejmują:
1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego
· zasiłek chorobowy,
· świadczenie rehabilitacyjne,
· zasiłek porodowy,
· zasiłek macierzyński,
· zasiłek opiekuńczy,
· zasiłek wyrównawczy.
2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego:
· zasiłek chorobowy,
· świadczenie rehabilitacyjne.
3. Świadczenia pieniężne z budżetu państwa:
· zasiłek dla rodziny,
· zasiłek pielęgnacyjny,
· zasiłek wychowawczy,
· jednorazowy bonus dla rodziny.
Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń socjalnych gwarantowana jest poprzez kraj

Czym jest świadczenia pieniężne z znaczenie w Słownik pracy S .