sprawiedliwości teoria co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Teoria Sprawiedliwości

Definicja z ang. Theory of justice, z niem. Theorie der Gerechtigkeit.

Co to znaczy: Zajmuje się zagadnieniem subiektywnego poczucia sprawiedliwego traktowania powstającego w wyniku socjalnych porównań. W najwyższym stopniu znana odmiana tej teorii została sformułowana poprzez Stacy Adamsa. Fundamentalnym założeniem teorii jest przekonanie, Iż ludzie poszukują reguł sprawiedliwości socjalnej w podziale puli nagród. Pracownik powinien otrzymywać sprawiedliwe płaca za Własną pracę. Ocena własnego wynagrodzenia kształtowana jest na podstawie porównania relacji swojego wynagrodzenia do wkładu pracy w odniesieniu do innych pracowników. Jeśli w wyniku tego porównania pracownik uzna, Iż jego płaca jest zbyt niskie albo zbyt wysokie w Relacji do wkładu, pojawia się u niego napięcie, które w dalszym ciągu będzie starał się zredukować. Może to uczynić zmieniając relacja wynagrodzenia do wkładu (na przykład ograniczając wysiłek gdy płaca jest zbyt niskie) albo modyfikując swoją percepcję tego relacji

Czym jest Sprawiedliwości teoria znaczenie w Słownik pracy S .