sposoby wartościowania pracy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracy Wartościowania Sposoby

Definicja z ang. Job evaluation methods, z niem. Stellenbewertungsmethoden.

Co to znaczy: SPOSOBY WARTOŚCIOWANIA PRACY: Odznacza się dwa fundamentalne rodzaje metod wartościowania pracy:
• sposoby sumaryczne koncentrują się na ocenie całości pracy na danym stanowisku bez wnikania w jej przedmioty składowe. Należy do nich tak zwany rangowanie i klasyfikowanie stanowisk;
• sposoby analityczne zakładają szczegółowe poznanie i opisanie wymogów warunków związanych z wykonywaniem poszczególnych prac, a W dalszym ciągu ich punktowe wartościowanie ze względu na cały szereg mierników. Pomiar wielkości wymogów umożliwiają specjalne skale, różnicujące poziomy wymogów w zakresie każdego czynnika dla poszczególnych stanowisk. Są one nazywane kluczami analitycznymi. Pośród metod analitycznych przeważnie użytkowane są techniki analityczno- punktowe i porównywania czynników

Czym jest Sposoby wartościowania pracy znaczenie w Słownik pracy S .