sposób zakresów decyzyjnych co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Decyzyjnych Zakresów Sposób

Definicja z ang. Decision-making method Ranges, z niem. Entscheidungsverfahren Ranges.

Co to znaczy: To jest elastyczna sposób wartościowania pracy, należąca do Ekipy metod porównywania czynników. Różnicuje pracę wyłącznie z punktu widzenia rangi podejmowanych na stanowisku decyzji. Sposób DBM ma na celu określenie obiektywnej wartości stanowisk w oparciu o poziom odpowiedzialności przewidziany dla danego stanowiska. Poziom ten jest związany z rodzajem i zakresem decyzji podejmowanych na stanowisku. W metodzie brane są pod uwagę wszystkie rodzaje decyzji podejmowanych w procesie pracy

Czym jest Sposób zakresów decyzyjnych znaczenie w Słownik pracy S .