sposób wypłaty wynagrodzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenia Wypłaty Sposób

Definicja z ang. Method of payment of wages, z niem. Methode der Zahlung der Löhne.

Co to znaczy: Ustala regulamin pracy albo inne regulaminy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Płaca musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelakie inne formy wynagrodzenia muszą być wykonywane odpowiednio z prawem pracy, na przykład na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca ustala następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba Iż pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, Iż pracownik wyraził na to zgodę. Wszelakie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (na przykład przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane poprzez zakładowe prawo pracy albo, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody poprzez pracownika

Czym jest Sposób wypłaty wynagrodzenia znaczenie w Słownik pracy S .