sharing profit co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Profit Sharing

Definicja z ang. Profit sharing, z niem. Erfolgsbeteiligung.

Co to znaczy: SHARING PROFIT: To jest partycypacyjny mechanizm wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach. Pracownik otrzymuje rocznie jednorazową wypłatę w określonej procentowo wysokości, liczonej od osiągniętego poprzez przedsiębiorstwo zysku. Profit sharing to Również opcje na akcje, oferowane pracownikom

Czym jest Sharing profit znaczenie w Słownik pracy S .

Co znaczy Składniki Finansowe Wynagrodzenia:
Porównanie Wszystkie części wynagrodzenia, które wyrażane są w wartościach pieniężnych: premia, nagrody, bonusy, dopłaty, prowizje, tantiemy, gratyfikacje, odprawy sharing profit co znaczy.
Krzyżówka Świadczenia Za Okres Niewykonywania Pracy:
Dlaczego Mają na celu zapewnienie pracownikowi środków potrzebnych na zaspokojenie potrzeb w okresach niewykonywania pracy z przyczyn niezawinionych poprzez pracownika sharing profit krzyżówka.
Co to jest Sposoby Quasi Uniwersalne Wartościowania Pracy:
Jak lepiej z góry ustalone, uniwersalne, quasi uniwersalne, standardowe) Sposoby analityczno-punktowe, które posługują się z góry określonym zestawem czynników, mierników wartościowania i systemem punktacji sharing profit co to jest.
Słownik Świadczenia W Naturze Świadczenie Rzeczowe:
Kiedy Składnik dodatkowy wynagrodzenia, świadczenia w formie innej niż pieniężna, na przykład deputaty, sposobność używania samochodu, zapewnienie mieszkania sharing profit słownik.
  • Dodano:
  • Autor: