self admintered trusteed plan co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Self administered trusteed plan

Definicja z ang. Self-Administered Trusteed Plan, z niem. Selbstverwalteten Trusteed Plans.

Co to znaczy: SELF ADMINISTERED TRUSTEED PLAN: Jeden z typów pracowniczych planów emerytalnych, użytkowanych w USA. Plan emerytalny, odpowiednio z którym składki na zakup świadczeń emerytalnych są dysponowane poprzez bank (powiernika). Bank inwestuje kapitał i wypłaca pracownikom świadczenia ze skumulowanych kwot i odsetek

Czym jest Self administered trusteed znaczenie w Słownik pracy S .

Co znaczy Składniki Materialne Wynagrodzenia:
Porównanie Wszystkie części wynagrodzenia, których wartość materialną można oszacować. Podzielone są na: • składniki finansowe • składniki pozafinansowe self administered trusteed plan co znaczy.
Krzyżówka Świadczenia Za Okres Niewykonywania Pracy:
Dlaczego Mają na celu zapewnienie pracownikowi środków potrzebnych na zaspokojenie potrzeb w okresach niewykonywania pracy z przyczyn niezawinionych poprzez pracownika self administered trusteed plan krzyżówka.
Co to jest Średnia Wynagrodzenie:
Jak lepiej Przeciętne płaca pracownika. Wyliczana jest przez dodanie całkowitych wynagrodzeń wszystkich pracowników i podzielenie tej sumy poprzez liczbę pracowników self administered trusteed plan co to jest.
Słownik Szczebel:
Kiedy Stopień rozwoju kariery, poziom określający doświadczenie, kompetencje i znaczenie pracownika w danym przedsiębiorstwie self administered trusteed plan słownik.
  • Dodano:
  • Autor: