self admintered trusteed plan co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Self administered trusteed plan

Definicja z ang. Self-Administered Trusteed Plan, z niem. Selbstverwalteten Trusteed Plans.

Co to znaczy: SELF ADMINISTERED TRUSTEED PLAN: Jeden z typów pracowniczych planów emerytalnych, użytkowanych w USA. Plan emerytalny, odpowiednio z którym składki na zakup świadczeń emerytalnych są dysponowane poprzez bank (powiernika). Bank inwestuje kapitał i wypłaca pracownikom świadczenia ze skumulowanych kwot i odsetek

Czym jest Self administered trusteed znaczenie w Słownik pracy S .