rozrachunki tytułu wynagrodzeń co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Definicja z ang. Accounts remuneration, z niem. Konten Vergütung.

Co to znaczy: Wszelkiego rodzaju należności, zobowiązania i Wyliczenia podmiotów gospodarczych albo podmiotów, od których wymagane jest prowadzenie ewidencji księgowej, które zaewidencjonowane są z tytułu rozrachunków z pracownikami. Ich ewidencję prowadzi się w ramach tak zwanych „Kont Zespołu Drugiego”. Dokładniej, ewidencjonowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń przeprowadza się przy użyciu konta numer 231.01. W ramach rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, należy ewidencjonować :
wyliczenia z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, albo zaliczek, na poczet wynagrodzeń dla pracowników
wyliczenia świadczeń materialnych w postaci umundurowania albo innych świadczeń w naturze
wyliczenia publiczno-prawne w postaci podatku dochodowego od osób prawnych
wyliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Socjalnych, w ramach składek na ubezpieczenie socjalne
wyliczenia z tytułu wypłaconych zaliczek, zawinionych szkód, niewypłaconych wynagrodzeń albo ich części
wyliczenia z tytułu składek członkowskich, alimentów bądź dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Czym jest Rozrachunki z tytułu znaczenie w Słownik pracy R .