równe traktowanie pracowników co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracowników Traktowanie Równe

Definicja z ang. Equal treatment of workers, z niem. Gleichbehandlung von Arbeitnehmern.

Co to znaczy: RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW: Fundamentalne prawo instytucji, jaką jest rynek pracy, regulujące relacje pracownik - zatrudniający. Ma ono na  celu ochronę pracownika przed dyskryminacją w pracy z powodu posiadania takich cech osobniczych, które nie mają obiektywnego wpływu na jego kompetencje zawodowe, a uważane są za cechy wartościujące w kulturze danego społeczeństwa. W trakcie procesu rekrutacyjnego zatrudniający nie może wyróżniać pracownika pozytywnie ani negatywnie, ze względu na jego płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne albo narodowe, wyznanie religijne ani orientację seksualną. Prawo o równym traktowaniu pracowników, zinterpretowane w powyższy sposób obnosi się również do sytuacji, gdy osoba jest już pracownikiem. Zasada ta odnosi się także do awansów poziomych i pionowych, jak także do zasad wynagradzania pracowników

Czym jest Równe traktowanie pracowników znaczenie w Słownik pracy R .