rezerwy świadczenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rezerwy na świadczenia pracownicze

Definicja z ang. Provisions for employee benefits, z niem. Die Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer.

Co to znaczy: Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych gratyfikacji dla pracowników, których termin wymagalności albo stawka nie są pewne w chwili obecnej

Czym jest Rezerwy na świadczenia znaczenie w Słownik pracy R .