realna wynagrodzenie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenie Realna

Definicja z ang. Real wages, z niem. Die Reallöhne.

Co to znaczy: REALNA WYNAGRODZENIE: Suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć przy danych wielkościach płacy nominalnej w różnych porównywalnych okresach. Różnica pomiędzy płacą realną a nominalną wynika ze zmiany siły nabywczej pieniądza. Rozmiar płacy realnej otrzymuje się dzieląc płacę nominalną poprzez parametr wydatków utrzymania w danym okresie

Czym jest Realna wynagrodzenie znaczenie w Słownik pracy R .