pracy wydatki co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wydatki Pracy

Definicja z ang. Working costs, z niem. Arbeitskosten.

Co to znaczy: Wynagrodzenia i świadczenia bezpośrednie, świadczenia pośrednie (ubezpieczenia, świadczenia społeczne, opłacanie opieki lekarskiej, zakładowych stołówek, hoteli i tak dalej), jak także wszelakie inne opłaty ponoszone z racji zatrudniania pracowników. Wydatki pracy obejmują ogół kosztów, jakie ponosi spółka w związku z pozyskiwaniem, utrzymaniem, przekwalifikowaniem i doskonaleniem pracowników i z tytułu obligatoryjnych składek na ubezpieczenia socjalne

Czym jest Pracy wydatki znaczenie w Słownik pracy P .