pracowniczy fundusz emerytalny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Fundusz Pracowniczy

Definicja z ang. Employee pension fund, z niem. Mitarbeitervorsorgekasse.

Co to znaczy: Fundusz utworzony i zarządzany poprzez pracownicze towarzystwo emerytalne. Jest osobą prawną, obiektem jego działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego

Czym jest Pracowniczy fundusz emerytalny znaczenie w Słownik pracy P .