podstawa wymiaru zasiłku co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Definicja z ang. Basis sickness benefit, z niem. Basis Krankengeld.

Co to znaczy: Przeciętne miesięczne płaca wypłacane pracownikowi za Moment 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Pełen miesiąc kalendarzowy uznaje się wtedy gdy pracownik został zatrudniony od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca

Czym jest Podstawa wymiaru zasiłku znaczenie w Słownik pracy P .