podstawa wymiaru urlopu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego

Definicja z ang. The basis of annual leave, z niem. Die Basis des Jahresurlaubs.

Co to znaczy: 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeśli z kolei staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, pracownik nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu zostanie ustalony proporcjonalnie do jego czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zostanie mu zaokrąglony w górę do pełnego dnia

Czym jest Podstawa wymiaru urlopu znaczenie w Słownik pracy P .