płaca okres przestoju co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Płaca za okres przestoju

Definicja z ang. Remuneration for downtime, z niem. Die Vergütung für Ausfallzeiten.

Co to znaczy: To jest Płaca za czas nieplanowanej i przejściowej przerwy w wykonywaniu pracy poprzez pracownika, w momencie gdy pozostaje on w gotowości do jej wykonywania. Przestój taki może być wywołany tylko z winy pracodawcy, jeśli z kolei dojdzie do niego z winy pracownika – nie otrzymuje on pensji za utracony czas. W pierwszym przypadku, pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy przysługuje płaca wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego kwotą godzinową albo miesięczną. Jeśli składnik taki nie został wyodrębniony – zatrudniający musi wypłacić zatrudnionemu 60% wynagrodzenia, nie niższego jednak niż płaca min

Czym jest Płaca za okres przestoju znaczenie w Słownik pracy P .