płaca godziwe sprawiedliwe co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Sprawiedliwe Godziwe Płaca

Definicja z ang. Salary fair (fair), z niem. Salary Messe (Messe).

Co to znaczy: To płaca gwarantujące przyzwoity poziom życia. W artykule 4 Europejskiej Karty Socjalnej z 1961 r. zapisano prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
Dokument ten ustala:
• prawo pracowników do takich dochodów, które zapewnią im i ich rodzinom właściwy poziom życia;
• prawo pracowników do zwiększonej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
• prawo pracowników, zarówno mężczyzn jak i kobiet, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości;
• prawo wszystkich pracowników do rozsądnego okresu wypowiedzenia w razie rozwiązania relacji pracy;
• prawo do ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami, które mogą być dokonywane tylko na Uwarunkowaniach i w granicach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym, w układach zbiorowych, bądź w rzecznictwach arbitrażowych.
Próbę ustalenia poziomu płacy godziwej podjął Komitet Niezależnych Specjalistów Porady Europy. Komitet ten uznał, Iż punktem wyjścia do Ustalenia poziomu tej płacy powinna być wynagrodzenie przeciętna. Zdaniem specjalistów płaca godziwe powinno kształtować się na poziomie 60 Procent płacy przeciętnej w danym państwie. Niezależna komisja specjalistów sugeruje, by wynagrodzenie min. była jak najbliższa płacy godziwej

Czym jest Płaca godziwe sprawiedliwe znaczenie w Słownik pracy P .