płac fundusz co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Fundusz Płac

Definicja z ang. Wage bill, z niem. Löhne und Gehälter.

Co to znaczy: To jest Lista planowanego podziału środków finansowych, niezbędnych do osiągnięcia celów organizacyjnych, między pracowników. Z reguły sporządzany jest roczny fundusz płac, w którym zawarta jest liczba pracowników i nadane im Kwoty wynagrodzeń. W funduszu płac określone są także: wysokość innych świadczeń, wpłat na programy emerytalne, opłaty na ubezpieczenie socjalne, a Również planowany przyrost wynagrodzeń i Wydatków pracy i wydatki przeglądów płacowych.
Przy ustalaniu funduszu płac należy wziąć pod uwagę następujące sprawy:
• to, ile pieniędzy przedsiębiorstwo może przeznaczyć na wynagrodzenia z uwzględnieniem wydatków świadczeń dodatkowych i innych wydatków pracy,
• rozmiar i zakres przewidywanych podwyżek,
• inne opłaty, na przykład wydatki dodatkowe wynikające z przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy

Czym jest Płac fundusz znaczenie w Słownik pracy P .