piętrowy plan emerytalny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Plan Piętrowy

Definicja z ang. Storied pension plan, z niem. Stockwerkbau Pensionsplan.

Co to znaczy: Jeden z planów emerytalnych użytkowanych w USA - rodzaj mieszanego planu emerytalnego, którego fundamentem jest plan z ustaloną składką (defined contribution plan). W okolicy niego, zatrudniający utrzymuje plan emerytalny z ustaloną wypłatą (defined benefit „floor” plan), w ramach którego ustalona jest najniższa wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Jeśli świadczenia wypłacane z funduszu planu z ustaloną składką są niższe niż minimum, wtedy beneficjent otrzymuje dodatkowo kapitał zebrane w ramach drugiego planu, tak by łączna suma pozyskiwanych świadczeń była równa ustalonej

Czym jest Piętrowy plan emerytalny znaczenie w Słownik pracy P .