opodatkowania podstawa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Podstawa Opodatkowania

Definicja z ang. Tax base, z niem. Die Bemessungsgrundlage.

Co to znaczy: OPODATKOWANIA PODSTAWA: Rozmiar, która stanowi podstawę do obliczania wymiaru podatku odpowiednio z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu albo także w innej jednostce miary na przykład m², cm³, litrach, sztukach, hektarach, kwintalach. W przypadku podatku dochodowego podstawę opodatkowania stanowi dochód zmniejszony o odliczenia i Zmniejszenia (na przykład o stratę z lat ubiegłych), a W razie podatku VAT fundamentem opodatkowania jest obrót, a więc stawka należna z tytułu sprzedaży zmniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług – mówiąc popularnie, to jest wartość netto towaru albo usługi

Czym jest Opodatkowania podstawa znaczenie w Słownik pracy O .