okres wypłacania wynagrodzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenia Wypłacania Okres

Definicja z ang. Time payment of wages, z niem. Zeitlohnzahlung.

Co to znaczy: Określony cykl wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. W prawie pracy obowiązuje zasada periodyczności wypłat wynagrodzenia za pracę. Płaca za pracę płatne jest raz w miesiącu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości nie potem jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli ustalony z góry dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, płaca powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym.
Czas wypłacania wynagrodzenia ustalany jest wnikliwie w regulaminie pracy lub w zbiorowym układzie pracy

Czym jest Okres wypłacania wynagrodzenia znaczenie w Słownik pracy O .