wysokość wynagrodzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenia Wysokość Min

Definicja z ang. The minimum salary, z niem. Der Mindestgehalt.

Co to znaczy: Poziom najniższego wynagrodzenia, wynikający z podstawowej zasady prawa pracy - godziwego wynagrodzenia za pracę. W Polsce jego wysokość określa rozporządzeniem właściwy minister. W niektórych państwach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku albo wykształcenia

Czym jest Min wysokość wynagrodzenia znaczenie w Słownik pracy M .