mechanizm ocen pracowniczych co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracowniczych Ocen Mechanizm

Definicja z ang. Employee evaluation system, z niem. Mitarbeiter-Bewertungssystem.

Co to znaczy: Zintegrowany mechanizm mający na celu ocenę wykonania zadań i rozwoju pracownika. To jest Również narzędzie, które stosuje się do obiektywnego pomiaru efektywności, kompetencji danej osoby w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska. Dzięki ocenom ustala się również jego przydatność dla spółki w najbliższej przyszłości. Mechanizm ocen pracowniczych obejmuje sporo etapów na przykład ustalenie celów, sposobów oceniania, wybranie technik i Mierników, osób ocenianych i oceniających. Przy tworzeniu nowego, bądź wdrażaniu gotowego mechanizmu bardzo istotną sprawą jest jego adaptacja do warunków istniejących w danej spółce

Czym jest Mechanizm ocen pracowniczych znaczenie w Słownik pracy M .