indywidualne formy wynagrodzeń co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzeń Formy Indywidualne

Definicja z ang. Individual forms of remuneration, z niem. Individuelle Formen der Vergütung.

Co to znaczy: Płaca indywidualne to takie, które jest związane z indywidualnym wkładem danego pracownika i efektami jego pracy. Do indywidualnych form płac zalicza się: formę czasową, akordową, dniówkę zadaniową i prowizję. Wybrane z nich mogą mieć również charakter zespołowy jak na przykład akord zespołowy, dniówka zadaniowa czy prowizja

Czym jest Indywidualne formy wynagrodzeń znaczenie w Słownik pracy I .