hackmana oldhama teoria co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Hackmana i oldhama teoria satysfakcji z pracy

Definicja z ang. Hackman and Oldham theory of job satisfaction, z niem. Hackman und Oldham Theorie der Arbeitszufriedenheit.

Co to znaczy: Teoria satysfakcji zawarta w pracy Hackmana i Oldhama nawiązuje do Poprzednich prac Herzberga. Wg niej, o pracy decydują trzy zasady:
1. Osoba musi postrzegać pracę jako sensowną.
2. Osoba musi ponosić odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy.
3. Osoba musi mieć sposobność poznania rezultatów swojej pracy.
Zdaniem Hackmana i Oldhama, każda robota powinna być przeprofilowana w sposób uwzględniający powyższe impulsy. W im większym stopniu dane zajęcie uwzględnia powyższe zasady, tym bardziej prawdopodobne jest, Iż pracownik będzie motywowany raczej treścią pracy niż czynnikami zewnętrznymi. Przy projektowaniu pracy należy - wg tej teorii - uwzględnić ponadto złożoność czynności, identyfikację i stopień doniosłości zadania

Czym jest Hackmana i oldhama teoria znaczenie w Słownik pracy H .