framework sposób co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Sposób Framework

Definicja z ang. Method Framework, z niem. Verfahren Rahmen.

Co to znaczy: FRAMEWORK SPOSÓB: Jedna z metod wartościowania pracy opartych na decyzjach, przygotowana poprzez firmę konsultingową Towers Perrin. Bazuje ona na określeniu wyłącznie „ram”, a więc czynników głównych, bez opisujących je zestandaryzowanych czynników i dalszej ich dezagregacji, i bez wag punktowych. Wypełnienie „ram” jest uzależnione od warunków w konkretnej spółce. Model wartościowania, zbiór subczynników i opisującą je dezagregację, określa się na podstawie szczegółowej ankiety przeprowadzonej w Spółce, dla której opracowuje się model wartościowania. Wiadomości zebrane tą drogą i ustrukturyzowany wywiad są przetwarzane komputerowo. W wyniku tego powstają profile stanowisk pracy wspólnie z punktacją, przypisane poszczególnym cechom. W dalszym ciągu buduje się taryfikatory na podstawie wyceny poszczególnych stanowisk pracy

Czym jest Framework sposób znaczenie w Słownik pracy F .