forma zadaniowa wynagradzania co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagradzania Zadaniowa Forma

Definicja z ang. Form Task Force remuneration, z niem. Bilden Task Force Bezüge.

Co to znaczy: FORMA ZADANIOWA WYNAGRADZANIA: Łączy w sobie przedmioty formy czasowej, formy premiowej i formy akordowej wynagradzania. Idea zadaniowej formy wynagradzania opiera się na ustaleniu ustalonych zadań zleconych pracownikowi albo zespołowi pracowników. Ustaleniu podlega czas potrzebny na wykonanie zadania. Jest on wyznaczany przez wypracowane normy albo opinie fachowców. Zadaniowa forma wynagradzania zawiera z reguły część stałą (płaca zasadnicze) i część zmienną, stanowiącą ustalony proc. płacy zasadniczej i wypłacaną po wykonaniu zadania w Określonym terminie. W przypadku skrócenia terminu wykonania zadania, część zmienna wynagrodzenia wzrasta adekwatnie do zaoszczędzonego czasu. Z kolei w przypadku przekroczenia terminu wykonania zadania, część ruchoma minimalizuje się adekwatnie do opóźnienia

Czym jest Forma zadaniowa wynagradzania znaczenie w Słownik pracy F .