forma prowizyjna wynagradzania co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagradzania Prowizyjna Forma

Definicja z ang. Form a commission remuneration, z niem. Bilden eine Kommissionsvergütung.

Co to znaczy: FORMA PROWIZYJNA WYNAGRADZANIA: To jest krótkookresowa forma wynagradzania pracowników. Użytkowana jest zazwyczaj w handlu i usługach, w Relacji do sprzedawców, akwizytorów, inkasentów i innych pracowników, u których skuteczność pracy jest wyrażona sumą obrotów albo uzyskanym dochodem. Płaca prowizyjne oblicza się zazwyczaj jako proc. sprzedaży bądź jako płaca od sprzedanej sztuki wyrobu albo usługi. Wysokość kwoty prowizyjnej określana jest w oparciu o Liczba czasu potrzebnego na dokonanie określonej transakcji albo wykonanie usługi z uwzględnieniem specyfiki wyrobu albo usługi będącej obiektem transakcji. Ponadto wysokość omawianej płacy zależy od Kwoty osobistego zaszeregowania pracownika, która zależy od poziomu wymaganych kwalifikacji zawodowych. W zależności od tego, czy wyniki pracy zdeterminowane są indywidualną robotą pracownika, czy wysiłkiem zespołu, stosuje się prowizje indywidualne albo zespołowe. Prowizje mają charakter roszczeniowy i ich przyznanie pracownikom wynika z Przepisu wynagradzania. Forma ta w czystej postaci gwarantuje płaca tylko wtedy, gdy pracownik spełni warunki uzyskania prowizji. Jeżeli w danym okresie nie pracował albo pracował nieefektywnie, wynagrodzenia nie otrzymuje

Czym jest Forma prowizyjna wynagradzania znaczenie w Słownik pracy F .