forma kafeteryjna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagradzania Kafeteryjna Forma

Definicja z ang. Cafeteria form of remuneration, z niem. Cafeteria Form der Vergütung.

Co to znaczy: FORMA KAFETERYJNA WYNAGRADZANIA: Bazuje na uzależnieniu pewnej części wynagrodzenia pracowników albo powiązanie pewnych jego składników z sytuacją finansową spółki, jak i osiąganymi poprzez nią rezultatami. Istotą kafeteryjnej formy wynagradzania jest indywidualizacja wynagrodzenia przez powstanie pracownikom możliwości dokonywania wyboru metody rekompensaty ich wkładu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa spośród oferowanego zestawu opcji, obejmujących zarówno świadczenia rzeczowe, jak i finansowe. W skład typowej kafeterii mogą wchodzić między innymi: płaca gotówkowe, czas wolny, ubezpieczenia, świadczenia rzeczowe, pożyczki, bonusy mieszkaniowe, finansowanie doskonalenia kwalifikacji, korzystanie z porad prawnych, nabywanie produktów spółki po niższych cenach, korzystanie z bazy technicznej spółki. Kafeteria może zawierać część stałą i ruchomą. Część stała obejmuje świadczenia, które zapewniają pracownikom minimum zabezpieczenia przed fundamentalnymi rodzajami ryzyka, takimi jak dolegliwość, wypadek, strata pracy, emerytura, renta. Część ruchoma obejmuje świadczenia, które pracownicy mogą wybrać i które skierowane są na podniesienie standardu świadczeń obowiązkowych, jak także inne dodatkowe opcje, na przykład: dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i/albo członków rodzin, dodatkowe świadczenia emerytalne, dodatkowa opieka medyczna, stomatologiczna, dodatkowy urlop, wypłaty gotówkowe. Korzystanie z tych świadczeń następuje w ten sposób, Iż pracownicy „posiadają” określoną pulę pieniężną, w ramach której mogą swobodnie kształtować menu interesujących ich świadczeń. Forma kafeteryjna przyczynia się do lepszej realizacji funkcji motywacyjnej wynagrodzenia. Istotą formy kafeteryjnej jest indywidualizacja wynagrodzenia przez powstanie pracownikowi możliwości wyboru metody wypłaty premii albo przysługujących mu dochodów pozapłacowych (w ramach określonego limitu) z oferowanego poprzez firmę zestawu świadczeń rzeczowych i finansowych

Czym jest Forma kafeteryjna znaczenie w Słownik pracy F .