forma akordowa wynagradzania co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagradzania Akordowa Forma

Definicja z ang. Temporary form of remuneration, z niem. Temporäre Form der Vergütung.

Co to znaczy: W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, że pracownik opłacany jest należycie do ilości wykonywanej pracy, co zapewnia bezpośredni związek między wydajnością pracy a wysokością otrzymanego wynagrodzenia.
Wyróżniamy następujące odmiany akordowej formy wynagrodzenia:
• akord prosty - kwota wynagrodzenia jest stała za każdą wykonaną jednostkę pracy, z wyjątkiem tego czy została ona wykonana w ramach przyjętej normy, czy powyżej tę normę;
• akord progresywny albo degresywny, w którym kwota wynagrodzenia za jednostkę wykonanej pracy jest zmienna i wzrasta w przypadku akordu progresywnego albo ulega obniżeniu w przypadku akordu degresywnego, od pewnego poziomu wykonania przeciętnej normy, który zazwyczaj znajduje się w granicach 100% normy;
• akord indywidualny albo grupowy, w którym fundamentem wynagradzania są wyniki pracy pracownika albo zespołu pracowniczego;
• akord pośredni, w którym kwoty wynagrodzenia ustalane są jako pewien proc. kwoty określonej ekipy pracowników spółki, których ustala się jako pracowników wiodących

Czym jest Forma akordowa wynagradzania znaczenie w Słownik pracy F .