bonus pracę warunkach co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bonus za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia szczególnie uciążliwych albo niebezpiecznych

Definicja z ang. The allowance for work in harmful conditions, particularly arduous or dangerous, z niem. Die Zulage für die Arbeit in schädlichen Bedingungen, besonders beschwerliche und gefährliche.

Co to znaczy: BONUS ZA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH ALBO NIEBEZPIECZNYCH: Bonus przysługujący pracownikowi narażonemu na działanie czynników szkodliwych, które w dłuższym czasie mogą wywołać obniżenie jego sprawności fizycznej i psychicznej albo wywołać zmianę w stanie zdrowia skutkującą chorobą zawodową. Bonus ten może być wypłacany bądź okresowo, bądź nieregularnie – w zależności od okoliczności pracy. Bonus jest przyznawany za każdą godzinę pracy przepracowaną w Uwarunkowaniach uznawanych za szkodliwe, z tym, Iż zatrudniający powinien określić liczbę godz., jaką pracownik musi przepracować w Uwarunkowaniach szkodliwych, by kupił prawo do tego dodatku

Czym jest Bonus za pracę w warunkach znaczenie w Słownik pracy B .