bonus pracę godzinach co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bonus za pracę w godzinach nadliczbowych

Definicja z ang. The allowance for overtime, z niem. Die Zulage für Überstunden.

Co to znaczy: Bonus wynikający z pracy w wyższym wymiarze godz., niż wynika z umowy o pracę i prawa pracy. W Polsce tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 Godz. w przyjętym okresie rozliczeniowym, łącznie z godzinami nadliczbowymi. Bonus za pracę w godzinach nadliczbowych wynosi:
• 100% wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę albo święto,
• 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w każdym innym dniu, niż określone wyżej.
Stuprocentowy bonus przysługuje również za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, a więc za pracę nadliczbową na przykład w wolną sobotę zatrudniający płaci "setkami". Jeśli w taki dzień dojdzie do przekroczenia również normy dobowej, wówczas 100-procent bonus przysługuje za nadgodziny w liczbie do 8, a za każdą kolejną godzinę - 50-proc

Czym jest Bonus za pracę w godzinach znaczenie w Słownik pracy B .