analityczno rangowa sposób co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Analityczno rangowa sposób wartościowania pracy

Definicja z ang. The ranked analytical job evaluation method, z niem. Der Platz analytischen Arbeitsbewertungsverfahren.

Co to znaczy: Odmiana sposoby porównywania czynników w wartościowaniu pracy. Bazuje ona na szeregowaniu prac ze względu na Impulsy utrudnień, lecz (odmiennie niż w metodzie porównywania czynników) bez przypisywania im wag pieniężnych. To, co odróżnia tę metodę od pozostałych, to fakt całkowitego oddzielenia wartościowania od taryfowania stanowisk. Mianowicie, zgodne wartościowanie kończy się na ustaleniu szeregu rangowego stanowisk, a więc pewnej ich hierarchizacji. Z kolei taryfowanie, opierające na przypisywaniu poszczególnych stopni trudności stanowisk do odpowiednich stawek zaszeregowania, jest już kwestią negocjacji między pracodawcą a pracownikami (związkami zawodowymi). Stanowiska zostają ze sobą porównane i tworzą tabelę rangową. Po takim zaszeregowaniu stanowisk, można dokonywać dalsze ich grupowanie i hierarchizowanie.
Tak jak przewarzająca część uniwersalnych metod wartościowania, sposób analityczno-rangowa oparta jest na pięciu głównych kryteriach syntetycznych, rozłożonych na poszczególne kryteria elementarne i przebiega wg kilku fundamentalnych etapów, do których należą:
1. Przygotowanie opisów stanowisk - będące wynikiem analizy pracy.
2. Ocena punktowa poszczególnych rodzajów prac uwzględniająca określony układ mierników oceny.
3. Przedstawienie wyników wartościowania w postaci szeregów rangowych

Czym jest Analityczno rangowa sposób znaczenie w Słownik pracy A .