analiza zysku zasięg co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Zasięg zysku, analiza

Definicja z ang. The range of profit analysis, z niem. Die Palette der Gewinn-Analyse.

Co to jest: Sposób analizowania podziału kosztów publicznych dla różnych grup demograficznych, takich ja kobiety i mężczy¼ni. Analizowany jest podział subsydiów publicznych na rzecz jednostek (na przykład przeciętny koszt przypadający na jednego studenta) w stosunku do poziomu użyteczności tych usług . Badanie zasięgu może wyra¼nie wykazać, czy usługi publiczne kierowane do poszczególnych grup socjalnych, w tym kobiet, biednych, czy mieszkańców danego regionu, rzeczywiście docierają do wskazanych adresatów. Różnice pod względem płci w dostępie do korzyści płynących z kosztów publicznych, sa najlepiej widoczne w ekipach o niskich dochodach

Czym jest Zasięg zysku, analiza znaczenie w Znaczenie prawo Z .