wydajność co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Wydajność

Definicja z ang. Efficiency, z niem. Leistung.

Definicja WYDAJNOŚĆ: W produkcji, taki dobór czynników produkcji ( robota, pieniądze, technologia), który zmniejsza wydatki celem uzyskania jak najwyższych wyników. W konsumpcji, taki podział kosztów, który maksymalizuje satysfakcje konsumenta. Koncept ten odnosić się może zarówno do spółek jak i gospodarstw domowych, zaś ekonomiści uwzględniający czynnik tożsamości płci stwierdzają, że odnosi się ona zarówno do sfery produkcyjnej jak i reprodukcyjnej. Rozważając gospodarkę jako całość ekonomiści neoklasyczni twierdza, ze jeżeli funkcjonuje wolny rynek i nie mają miejsca wypaczenia cenowe narzucone poprzez kraj albo inny wpływowy czynnik, klasyfikacja cenowa funkcjonować będzie stale, przynosząc inwestycje, które zapewnią wydajny podział zasobów ekonomicznych. Programy reform strukturalnych maja na celu przywrócenie wydajności gospodarce narodowej, tak by wykorzystywała cały swój potencjał i potrafiła zaspokoić potrzeby swoich obywateli

Czym jest Wydajność znaczenie w Znaczenie prawo W .

Co znaczy Uprawnienia:
Porównanie prawem własności albo prawami kupionymi z tytułu leasingu a aktywami albo strumieniem dochodu. Na rynku własności prywatnej uprawnienia mogą być oparte na zasadzie dziedziczenia albo transferów, albo wydajność co znaczy.
Krzyżówka Koszty Transakcyjne:
Dlaczego działania mechanizmu ekonomicznego albo zamiany ekonomicznej wewnątrz danego mechanizmu, w tym wydatki niezbędne do podpisywania zawierania i wypełniania kontraktów. Zawierają się tu wydatki wydajność krzyżówka.
Co to jest Prezydencja:
Jak lepiej Iż przewodnictwo posiedzeń Porady UE sprawowane jest poprzez państwa członkowskie kolejno w systemie rotacyjnym poprzez pół roku. Prezydencja odgrywa ważną rolę w organizacji pracy instytucji wydajność co to jest.
Słownik Budżet Uwzględniający Tożsamość Płci:
Kiedy uwzględniające tożsamość płci, odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów rządowych (raczej na wydajność słownik.
  • Dodano:
  • Autor: