wydajność co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Wydajność

Definicja z ang. Efficiency, z niem. Leistung.

Definicja WYDAJNOŚĆ: W produkcji, taki dobór czynników produkcji ( robota, pieniądze, technologia), który zmniejsza wydatki celem uzyskania jak najwyższych wyników. W konsumpcji, taki podział kosztów, który maksymalizuje satysfakcje konsumenta. Koncept ten odnosić się może zarówno do spółek jak i gospodarstw domowych, zaś ekonomiści uwzględniający czynnik tożsamości płci stwierdzają, że odnosi się ona zarówno do sfery produkcyjnej jak i reprodukcyjnej. Rozważając gospodarkę jako całość ekonomiści neoklasyczni twierdza, ze jeżeli funkcjonuje wolny rynek i nie mają miejsca wypaczenia cenowe narzucone poprzez kraj albo inny wpływowy czynnik, klasyfikacja cenowa funkcjonować będzie stale, przynosząc inwestycje, które zapewnią wydajny podział zasobów ekonomicznych. Programy reform strukturalnych maja na celu przywrócenie wydajności gospodarce narodowej, tak by wykorzystywała cały swój potencjał i potrafiła zaspokoić potrzeby swoich obywateli

Czym jest Wydajność znaczenie w Znaczenie prawo W .