narodowa rachunkowość co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Rachunkowość narodowa

Definicja z ang. National Accounting, z niem. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.

Definicja RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA: Zbiór kont wykazujących wszystkie dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i użytkowany w większości państw, nie uwzględnia pracy niepłatnej wykonywanej poprzez kobiety przy produkcji dóbr i usług. W rachunku narodowym cztery sfery pracy są niewidziane, nieuwzględniane albo raptem dostrzegane: robota w domu, robota woluntarystyczna, produkcja dóbr wykorzystywanych przeżyciu i obszar nieformalny. Zarówno kobiety jak i mężczy¼ni są zaangażowani we wszystkich tych sektorach, ale kobiety pełnią dominującą rolę w dwóch pierwszych. W roku 1993 opracowano nową formułę SNA, dzięki której każda robota w gospodarstwie domowym realizowana na rzecz własnej konsumpcji jest zawarta w PKB. Chociaż nadal pomijane sa w rachunku usługi takie jak: opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gotowanie i sprzątanie, i tak dalej Uslugi te nie sa zaliczane do działalności gospodarczej

Czym jest Rachunkowość narodowa znaczenie w Znaczenie prawo R .

Co znaczy Parlament Europejski:
Porównanie Europejski tworzy demokratyczną bazę Wspólnoty reprezentując 375 mln obywateli z 15 państw członkowskich. Parlament złożona jest z 626 członków. Najistotniejsze z kompetencji Parlamentu to udział w rachunkowość narodowa co znaczy.
Krzyżówka Rada Unii Europejskiej:
Dlaczego Porada Ministrów UE) jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach: Porada UE ma kompetencje ustawodawcze (we rachunkowość narodowa krzyżówka.
Co to jest Gospodarstwo Domowe:
Jak lepiej jednostka ekonomiczna, ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego rachunkowość narodowa co to jest.
Słownik Badanie Budżetu Czasu:
Kiedy gospodarowania czasem w razie różnych aktywności, w tym czasu wolnego. Stosowane jest do badania związków między wzorami pracy a degradacją i zmianami środowiska. Także do badania ile czasu rachunkowość narodowa słownik.
  • Dodano:
  • Autor: