narodowa rachunkowość co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Rachunkowość narodowa

Definicja z ang. National Accounting, z niem. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.

Co to jest: Zbiór kont wykazujących wszystkie dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i użytkowany w większości państw, nie uwzględnia pracy niepłatnej wykonywanej poprzez kobiety przy produkcji dóbr i usług. W rachunku narodowym cztery sfery pracy są niewidziane, nieuwzględniane albo raptem dostrzegane: robota w domu, robota woluntarystyczna, produkcja dóbr wykorzystywanych przeżyciu i obszar nieformalny. Zarówno kobiety jak i mężczy¼ni są zaangażowani we wszystkich tych sektorach, ale kobiety pełnią dominującą rolę w dwóch pierwszych. W roku 1993 opracowano nową formułę SNA, dzięki której każda robota w gospodarstwie domowym realizowana na rzecz własnej konsumpcji jest zawarta w PKB. Chociaż nadal pomijane sa w rachunku usługi takie jak: opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gotowanie i sprzątanie, i tak dalej Uslugi te nie sa zaliczane do działalności gospodarczej

Czym jest Rachunkowość narodowa znaczenie w Znaczenie prawo R .