pracy podział co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Podział pracy

Definicja z ang. Division of labor, z niem. Arbeitsteilung.

Definicja PODZIAŁ PRACY: Specjalizacja w pracy, którą można osiągnąć przez podział danej czynności na komponenty i kierując dane ekipy personelu do wykonywania konkretnych, wyspecjalizowanych prac. Podział pracy pod kątem tożsamości płci odnosi się do podziału konkretnych zawodów i rodzajów zadań na te realizowane poprzez mężczyzn i kobiety, raczej z punktu widzenia zwyczajów kulturowych w danym państwie. W ekonomii feministycznej zasady instytucjonalne, normy o działania, które wpływają na podział pracy między mężczyzn i kobiety, chłopców i mężczyzn, także stanowią podział pracy z racji na płeć, podlegając zmianom wspólnie z upływem czasu, lokalizacją, i są stale negocjowane. Ekonomiści wykazują, że podział pracy pod kątem płci ma wpływ na efektywność polityki ekonomicznej i osiągane rezultaty. Taki podział pracy jest szczególnie widoczny w społeczeństwach industrialnych i ośrodkach miejskich. Na całym świecie stwierdza się, Iż są rodzaje pracy przypisane tylko jednej płci. Odnotowano, że kobiety stanowią 41% siły roboczej zatrudnionej poza rolnictwem, chociaż stanowią one 62% siły roboczej w sektorze usług, zaś tylko 15% w sektorze produkcyjnym. W specyficznych zawodach, takich jak pielęgniarstwo, zatrudnienie kobiet może sięgać aż 82%. Ten nierównomierny podział pracy z racji na płeć skutkuje wielkie trudności w przeprowadzeniu analitycznych porównań podziału pracy pod kątem płci i przyczynia się do "zamykania" kobiet w sferze niskopłatnych zawodów i branż

Czym jest Podział pracy znaczenie w Znaczenie prawo P .