europejski parlament co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Parlament Europejski

Definicja z ang. European parliament, z niem. Das Europäische Parlament.

Definicja PARLAMENT EUROPEJSKI: Parlament Europejski tworzy demokratyczną bazę Wspólnoty reprezentując 375 mln obywateli z 15 państw członkowskich. Parlament złożona jest z 626 członków. Najistotniejsze z kompetencji Parlamentu to udział w czterech procedurach: procedurze konsultacji, zgody, współpracy instytucjonalnej i współdecydowania i kompetencje budżetowe. Posiada trzy fundamentalne funkcje: wspólnie z Poradą posiada kompetencję ustawodawczą, uchwalania prawa wspólnotowego (dyrektywy, regulacje i decyzje). Zaangażowanie Parlamentu w mechanizm legislacyjny gwarantuje procedury demokratyczne uchwalanych tekstów; wspólnie z Poradą posiada kompetencje budżetowe, przez wzgląd na tym może wpływać na opłaty UE. Na końcu procedury budżetowej, przyjmuje cały budżet; sprawuje demokratyczne zwierzchnictwo nad Komisją. Zatwierdza nominacje komisarzy i ma prawo do wotum nieufności wobec Komisji. Sprawuje także polityczne zwierzchnictwo nad wszystkimi instytucjami. Parlament Europejski jest wybierany na pięcioletnią kadencję w bezpośrednich wyborach powszechnych. To jest jedyna organizacja wspólnotowa, która spotyka się i dyskutuje publicznie. Przebieg jej dyskusji, wydawane opinie i uchwały publikowane są w Dzienniku UE a więc Official Journal of the European Union

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Znaczenie prawo P .