mainstreaming gender co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Gender mainstreaming

Definicja z ang. Gender mainstreaming, z niem. Gender-Mainstreaming.

Co to jest: A więc włączanie problematyki płci do głównego nurtu znaczy systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na kroku planowania, wdrażania, monitorowania, i ewaluacji i formułowanie ogólnej polityki pod tym kątem i stosowanie w tym celu szczególnych środków (Komunikat Komisji, COM(96) 67, 21 II 1996)

Czym jest Gender mainstreaming znaczenie w Znaczenie prawo G .