handlowa ekspansja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Ekspansja handlowa

Definicja z ang. Expansion of trade, z niem. Ausweitung des Handels.

Definicja EKSPANSJA HANDLOWA: W ostatnich 15-20 latach postęp handlu powyżej podwójnie przewyższył przyrost PKB w tym samym czasie, dzięki postępowi komunikacji, globalnych struktur finansowych, transportu i technologii produkcyjnych. Przewarzająca część wartości tej ekspansji pochodzi z handlu towarami. Eksport towarów w przybliżeniu powiększył się podwójnie: z 10% do 20% całości obrotów handlowych. Państwa rozwijające się powiększyły udział handlu w PKB z 33% w połowie lat osiemdziesiątych do 43% pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Dane zgromadzone w wielu państwach pokazują, że w skutku ekspansji handlowej nastąpił przyrost zarobków kobiet. Statystyki pokazują związek między wzrostem eksportowej orientacji gospodarki a większym wykorzystaniem kobiecej siły roboczej. W trakcie gdy dane wykazują powiększenie udziału kobiet na rynku pracy, zaobserwować można także opór przeciw likwidacji różnic płacowych w razie kobiet i mężczyzn (gdy zatrudniani są na tym samym stanowisku)

Czym jest Ekspansja handlowa znaczenie w Znaczenie prawo E .